Welkom op onze website! Wij hopen hiermee te kunnen inspelen op de behoefte naar informatie over milieu en milieuvraagstukken in Suriname. 

Er is informatie voor iedereen: studenten, leerkrachten, beleidmakers en het algemeen publiek. Wilt u meer informatie die u niet ziet op de website neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Afdeling Public Relations

Wilt u de  betekenis weten van het NIMOS-logo?  >>>

Milieutip van de Week
 


 
 

 

 

 


    

Website REDD+ in Suriname
www.surinameredd.org 

FaceBook page NIMOS
Bezoek ook onze facebook page 
https://www.facebook.com/pages/Nationaal-Instituut-voor-Milieu-en-Ontwikkeling-in-Suriname/114092575315007?ref=hl

____________________________________________________________________

Milieu klachten indienen, hoe doen wij dat?


Een aflevering over het indienen van milieuklachten uit onze serie Milieu Tori

_______________________________________________________________________


 


 


DEADLINE EXTENDED
INVITATION TO QUOTE
FOR

Design and Printing of Suriname’s Environmental Atlas 

The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS) in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP) Invites applicants to apply for the Design and Printing of Suriname’s Environmental Atlas.

The Terms of Reference (ToR) for the abovementioned can be downloaded from the link goo.gl/k5q57A or our website www.nimos.org or obtained via info@nimos.org 

Are you interested?

The deadline for submission of the quotation is on Monday September 17th 2018 at 12:00 PM (The time in Suriname). 

Send your quotation, including the necessary documents by email to info@nimos.org addressed to the following:

National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS)

Attn. Acting General Director, Mr. Cedric Nelom

Mr. Jagernath Lachmonstraat 100/Hoek Bersabalaan

Paramaribo-Suriname

Note: ONLY QUOTATIONS THAT MEET THE TERMS of REFERENCE WILL BE EVALUATED!


Vacature Suriname REDD+ project
Klik aub op de link voor meer informatie hieromtrent;  http://surinameredd.org/nl/over-ons/vacatures/

 

 

 

 

 

 

 

Overhandiging boek ‘Standard Methods for the examination of water and wastewater’ aan het Centraal Laboratorium

 

Op dinsdag 7 augustus heeft de heer C. Nelom, Wnd. Algemeen Directeur van het NIMOS de nieuwste editie van het boek ‘Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2017), overhandigd aan het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG). Het BOG werd vertegenwoordigd door mw. A. Warner, Wnd. Onderdirecteur Public Health en dhr. M. Wongsokarijo, Hoofd van het Centraal Laboratorium.

 

Het NIMOS is voor het onderzoek ‘Inventarisatie van data en normen betreffende waterkwaliteit’ een samenwerking aangegaan met het Centraal Laboratorium van Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Voor dit onderzoek is het namelijk noodzakelijk om fysische en chemische analyses te doen van watermonsters. Behalve de analyses, zal het Centraal Laboratorium m.n. de afdeling Chemie onder leiding van dhr. J. Quick het NIMOS vrijblijvend begeleiden en adviseren bij het ontwikkelen van relevante standaardprotocollen en de kwaliteitscontrole die daarbij is vereist.

Het Centraal Laboratorium van Bureau Openbare Gezondheidszorg maakt gebruik van de ‘Standard Methods for Examination of Water and Wastewater’ voor waterkwaliteitsanalyses. Echter beschikten zij slechts over de oude editie (19e editie van 1995) van dit boek.

Gelet op de voorgenomen samenwerking met het Centraal Laboratorium is het boek aangeschaft als waardering voor haar ondersteuning aan het NIMOS. Het boek zal worden ingezet voor het vaststellen van standaard protocollen voor de waterkwaliteitsanalyses die het Centraal Laboratorium met regelmaat uitvoert.

 

 

ESIA Saramacca Satellite Mine Project 
ter inzage tot 14 september 2018 op ons kantoor aan de mr Jagernath Lachmonstraat 100 of te bekijken op https://sites.google.com/view/nimos-eia-repository/home 

 

The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS)

 

Invites applicants to apply for the following consultancy:

 

 

Individual Consultant for Building Capacity on Strategic Environmental Assessment

 

The Terms of Reference (ToR) for the abovementioned positions can be obtained via

info@nimos.org or downloaded from the link https://drive.google.com/open?id=1n1EN0S2K3lVvrGzqayizS9ZOO6oKvFK3

 

Are you interested?

The deadline for submission of the proposal is on Monday, Augustus 27,

2018 at 15:00 local time. Send your proposal by email to info@nimos.org with the following:

 

National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS)

Attn. Acting General Director, Mr. Cedric Nelom

Mr. Jagernath Lachmonstraat 100/corner Bersabalaan

Paramaribo-Suriname


 

ONLY APPLICATIONS/PROPOSALS THAT MEET THE TERMS of REFERENCE WILL BE EVALUATED!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Wegwijzer voor het MEA proces 

De wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse (MEA) proces is per augustus 2017
aangepast en zal per januari 2018 effectief ingaan. Projectontwikkelaars die met
hun MEA proces willen starten kunnen dus tot december 2017 nog gebruik maken
van de oude wegwijzer. De wegwijzer is nu gesplitst in een aparte Nederlandse
en Engelse versie.

Awareness boek voor de gouddelvers
 
In dit, samen met het NIMOS, door de Stichting Ontwikkeling Radio en Televisie Suriname (SORTS) ontwikkeld boek worden kwikvrije goudwinningsmethoden en milieuvriendelijke alternatieven afgebeeld.
Het boek is onderdeel van een grotere anti-kwik campagne die verder bestaat uit voorlichtingsprogramma's en trainingen. De campagne wordt gefinancieerd door de Suriname Environmental and Mining Foundation.
Het boek wordt o.a. via het NIMOS gedistribueerd


 

 

De No Kwik lesbrieven zijn in samenwerking met het NIMOS ontwikkeld. Wil jij ook lesbrieven bestellen voor jouw basisschool? Stuur dan een mail naar info@nokwik.sr of bel voor meer informatie naar 400802. Lees meer over de lesbrieven op http://bit.ly/1QKfx1b
De lesbrief voor het VOJ onderwijs komt eraan!

 

Leer meer over REDD+
Klik op betreffende link en kom meer te weten over
REDD+ en forestry https://youtu.be/xs3UgBa2NVU
REDD+ en goldmining https://youtu.be/U7Ns6EXmO80
REDD+ en landrights https://youtu.be/utLyWrKEcOQ

Uitbannen kwik gemakkelijker gezegd dan gedaan
Het uitbannen van de import van kwik is dringend vereist. Dit geldt
ook voor het ongecontroleerd gebruik daarvan. Op 10 oktober
hebben 147 landen het Minamata-verdrag in Japan getekend.
Landen die dit verdrag tekenen, committeren zich eraan eraan kwik
volledig uit te bannen. Lees meer op
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20218


NIMOS en het Minamata Verdrag

     

Het NIMOS werkt nu aan een document om de overheid te assisteren bij
het maken van de beslissing om het kwikverdrag te tekenen.
Het verdrag werkt ernaartoe om vanaf 2020 de belangrijkste producten die kwik bevatten te verbieden, zoals batterijen, lampen en
thermometers. Ook aan het gebruik van het kwikhoudend amalgaam door tandartsen, en het verwerken van kwikafval zullen er eisen gesteld worden. Wereldwijd draagt vooral de kleinschalige goudwinning bij aan de vervuiling van het milieu door kwik. Het Minamata verdrag beoogt daarom een verbod op kwikmijnbouw te verwezenlijken, een sector die in Suriname de grootste kwikvervuiler is. Het Minamataverdrag zou handvaten kunnen bieden.
Inmiddels hebben in oktober 2013 147 landen dit verdrag van de Verenigde Naties tegen kwikvervuiling getekend. Suriname is daar nog niet bij. Om een gedegen advies uit te brengen, heeft het NIMOS consultatierondes gehouden met wetenschappers, vertegenwoordigers van de overheidssector, goudverwerkingsbedrijven, kleingebruikers, goudopkoopbedrijven en internationale organisaties. Ook is op de ondernemersavond voor het KKF een presentatie gehouden voor de leden. De presentaties werden gehouden door Farzia Hausil (legal advisor NIMOS) en Gwendolyn Smit (externe consultant NIMOS). Deze presentaties kunnen hier bekeken worden;
Producten en processen met potentieel kwikgebruik.>>>
Het Minamata Verdrag: The beginning of the ending of mercury >>> .

 

 

Nationale Wetgeving Natuurbeheer
Het project “National Environmental Legislation – Legal Framework for
Nature Management” wordt uitgevoerd door Schurman Advocaten en
wordt gefinancierd door Suriname Conservation Foundation.
Het project heeft als doel het geheel aan nationale wetgeving op het
gebied van natuurbeheer in kaart te brengen en na te gaan hoe deze
in relatie staat tot de internationale verdragen waarbij Suriname partij
is. De website http://www.milieuwetten.com/ kan door iedereen geraadpleegd
worden

Minamata Verdrag
Op 14 maart heeft het NIMOS een eendaags seminar georganiseerd in
verband met haar 15-jarig bestaan. Het onderwerp was :
"Minimaliseren en Voorkomen van kwikgebruik in Suriname".
De verschillende presentaties van dit seminar kunnen hier bekeken worden.
Presentatie 1: Het Minamata Verdrag: internationale ontwikkelingen voor
het minimaliseren en voorkomen van kwikgebruik
verzorgd door
mw. mr. Farzia Hausil. legal advisor NIMOS.
Presentatie 2: Kwikdampen in Paramaribo verzorgd door dhr. Ir. Dennis
Wip, docent Faculteit der Technologische Wetenschappen.
Presentatie 3: Ordening Kleinschalige Goudwinning in Suriname door
dhr. Gerold Dompig, voorzitter Managementteam Ordening Goudsector.
Presentatie 4: Kwikvervuiling in het aquatisch milieu in Suriname door
dhr. Dr. Paul Ouboter, hoofd NZCS/CMO.
Ook kan het Minamata Verdrag hier gedownload worden.


Milieugerelateerde Verdragen geratificeerd door Suriname

Het NIMOS heeft op donderdag 17 januari 2013 het eerste exemplaar
van deze publicatie gelaunched. Dit basisdocument geeft
behalve een duidelijk overzicht van de verschillende milieu-
gerelateerde verdragen eveneens de doelstelling van elk verdrag en
ook welke rechten en plichten voortvloeien uit deze verdragen voor
Suriname. Dit boekwerk is verkrijgbaar bij het NIMOS  voor het bedrag
van SRD 110,-
 of US$ 35,-

Lesbrieven NIMOS 

In het kader van Wereld Milieu dag op 5 juni 2011, heeft het NIMOS lesbrieven vervaardigd voor leerlingen van het GLO- en VOJ onderwijs.
De lesbrieven met als thema: klimaatverandering, kwik, afval, ozon en milieuvervuiling zijn bedoeld om de leerkrachten in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder te voorzien van basis informatie over actuele milieuproblemen. Voorts kan de informatie, opgenomen in de lesbrieven, als naslagwerk dienen bij het verzorgen van natuuronderwijs en aardrijkskunde lessen.
De launch vond plaats op maandag 30 mei in aanwezigheid van de ATM directeur Steven Relyveld, de minister van MINOV de heer Raymond Sapoen en vertegenwoordigers van verschillende scholen.
De lesbrieven zullen worden gedistribueerd op landelijk niveau op de verschillende lagere- en VOJ scholen.
Lesbrief Klimaatverandering blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief De Ozonlaag          blad 1>>> blad 2 >>>  blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Afval                     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Kwik                     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Milieuvervuiling     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>

Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Education en Public Outreach.

Bekendmaking/Oproep van het
Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)

Vanaf 1 januari 2010 zijn in Suriname en ook in de rest van de wereld bepaalde koelmiddelen verboden.
Bevat uw oude ijskast,vriezer of auto- airco één van deze schadelijke koelmiddelen, dan kunt u contact maken met de volgende bedrijven. Medewerkers van deze bedrijven zijn getraind om deze gassen te vervangen. Het schadelijke koelmiddel wordt dan slechts tegen service kosten en op deskundige wijze vervangen. 
Zijn er onduidelijkheden of wilt u hierover meer geïnformeerd worden, bel naar de Ozon Unit van het NIMOS op het telefoonnummer 520043/520045 of mail naar: info@nimos.org.

Volgt u ook onze berichten via radio en televisie!

Fu kibri a Ozonlaag un n’e gebroiki CFK!

Autobumperstickers met milieuboodschap 

Het NIMOS houdt zich, behalve met richtlijnen en adviezen, ook bezig met bewustwording van de samenleving.  Dit doen wij door het ondernemen van verschillende activiteiten.
Onlangs hebben wij mooie autobumperstickers gepresenteerd met vijf verschillende tips, die u zo op de bumper van uw auto kunt aanbrengen.
Ze zijn gericht op het bewustmaken van de samenleving over haar eigen verantwoordelijkheid tot het schoonhouden van Suriname.
U kunt het NIMOS helpen om uw medeburger bewust te maken over hoe milieuvriendelijk te rijden in het verkeer, hoe zuinig om te gaan met water, geen afval te gooien uit de auto, hoe de ozonlaag te beschermen of hoe ons milieu schoon te houden.
De stickers haalt u voor SRD 1 per stuk op ons kantoor aan het Onafhankelijkheidsplein 2. Wilt u een grote partij van deze stickers aanschaffen, laat ons dat van te voren weten.
  
 
 autobumperstickers

 

 

De missie van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname is het initiëren van de ontwikkeling van een nationaal juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame ontwikkeling.

Heeft u een milieuklacht?
Klik hier >>>


 

 

Beste website bezoeker,

Gedurende de afgelopen jaren heeft het NIMOS een goede samenwerking tot stand kunnen brengen met overheidsinstanties waaronder >>>

 

 
Geef u hier op voor de Newsletter.
Newsletter Signup
First name *
Surname *
Email *
Copyright Nimos, Paramaribo - Suriname