Welkom op onze website! Wij hopen hiermee te kunnen inspelen op de behoefte naar informatie over milieu en milieuvraagstukken in Suriname. 

Er is informatie voor iedereen: studenten, leerkrachten, beleidmakers en het algemeen publiek. Wilt u meer informatie die u niet ziet op de website neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Afdeling Public Relations

Wilt u de  betekenis weten van het NIMOS-logo?  >>>

Milieutip van de Week

 


  

Website REDD+ in Suriname
www.surinameredd.org 

FaceBook page NIMOS
Bezoek ook onze facebook page 
https://www.facebook.com/pages/Nationaal-Instituut-voor-Milieu-en-Ontwikkeling-in-Suriname/114092575315007?ref=hl

Milieu klachten indienen, hoe doen wij dat?


Een aflevering over het indienen van milieuklachten uit onze serie Milieu Tori

The 'Call for Proposals' (including ToR and recruitment procedures)
The background study for REDD+ implementation in Suriname is now published, 
http://sbbsur.com/wp-content/uploads/2016/05/DDFDB-_Study_Call-for-Proposals

Ter inzage: EIA for a 3D seismic survey in Block 42 and 45 Offshore Suriname

Dit document van KOSMOS Energy Suriname HC is een aanvulling op de oorspronkelijk goedgekeurde MER om de specifieke verschillen tussen het 3D-seismisch onderzoek dat op 9 oktober 2012 was uitgevoerd en het nu voorgestelde 3D-seismisch onderzoek. Het onderzoek zal plaatsvinden tussen augustus en december 2016. Een hardcopy van deze EIA ligt ter inzage op ons kantoor, of Klik hier om deze online na te lezen. Uw opmerkingen en suggesties zien wij gaarne tot 15 juni 2016 tegemoet.

Oproep evaluatie richtlijnen
 

Het NIMOS is momenteel bezig de Wegwijzer voor het MEA proces en enkele van haar richtlijnen te evalueren.
De evaluatie vindt plaats op basis van de volgende criteria:
- Wat zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van milieu effecten analyse;
- Zijn er discrepanties met de regelgeving van desbetreffende sectoren, verdragen, etc.;
- Is het gebruik van de richtlijnen duidelijk voor degenen die het toepassen.
Voornamelijk vanwege het derde criterium wordt u uitgenodigd om onduidelijkheden over het gebruik van de richtlijnen aan ons door te geven zodat wij die mee kunnen nemen bij de evaluatie.
Voor de Wegwijzer zien wij die vóór eind mei 2016 tegemoet, en voor de richtlijnen vóór eind augustus 2016.
De Wegwijzer is te vinden op deze website. Degenen die niet in het bezit zijn van de NIMOS richtlijnen kunnen die bij ons documentatiecentrum inkijken.
Om u op weg te helpen klik hier.


Vacatures NIMOS/UNDP
Het NIMOS in samenwerking met UNDP nodigt personen uit om te solliciteren naar de functies van respectievelijk:
- Monitoring & Evaluation Officer t.b.v het Suriname REDD+ Programma, klik hier voor de ToR .
- Program Senior Advisor t.b.v. de Program Management Unit-NIMOS (ToR).
Bent u geïnteresseerd? De sluiting van de schriftelijke sollicitatie is gesteld op vrijdag 01 april 2016 om 15.00u lokale tijd. Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar:
Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname
T.a.v. Program Management
mr. Jagernath Lachmonstraat 100
Paramaribo-Suriname
of per email via: info@nimos.org
Klik hier voor de advertentie in het Nederlands of het Engels.

Vacatures REDD+
The Suriname REDD+ Project invites applications from suitably qualified professionals for the positions of Engagement Specialist (read here the ToR), Communication Officer (ToR), and Logistics Officer (ToR).
Applications can be send at latest by March 20, 2016 by email to office.redd@nimos.org.  Click here how to apply.

Radio uitzendingen REDD+, 'Bosbouw Perspectief'
Kijk elke zaterdag om 08.30u uit naar onze informatieve REDD+ programma's op SRS 96.3 FM. Deze radioprogramma's worden in samenwerking met SBB uitgezonden.

Ter inzage: ESIA Apache 3-D Marine seismic survey Block 58
Apache is voornemens halverwege 2016 een 3-D seismisch onderzoek uit te voeren in delen van het recentelijk aan haar toegekende Blok 58. Het doel van dit seismisch programma is het verkrijgen van data die moet helpen bij het identificeren en evalueren van potentiële ondergrondse  geologische structuren die aardolie en gas kunnen bevatten. Een hardcopy van deze ESIA ligt ter inzage op ons kantoor. Uw opmerkingen en suggesties zien wij gaarne tot 9 februari 2016 tegemoet.

Ter inzage: ESIA PETRONAS exploratie boorproject in Block 52 offshore

Bij het NIMOS is een Milieu en Sociale Effecten Studie (ESIA) binnengekomen betreffende het exploratie boorproject in Block 52 Offshore Suriname", van PETRONAS Suriname E&P B.V.  Het beleid van het NIMOS is om dergelijke studies ter inzage te leggen voor het algemeen publiek. Een hard copy ligt ter inzage op ons kantoor, en Volume I en Volume II kunt u hier nalezen. Uw schriftelijke inzichten c.q. opmerkingen ziet het NIMOS uiterlijk vrijdag  8 januari 2016 tegemoet. Gaarne in dit formaat en bij voorkeur in het Engels. Deze dienen te worden verstuurd naar de volgende adressen: mdanoe@nimos.org, msewnath@nimos.org, qtjonakon@nimos.org en info@nimos.org.

Seminar "Kustbescherming en mangrove Paramaribo Wanica"
Het Mangrove Forum Suriname (Mafosur) heeft met ondersteuning van de WWF Caribbean Marine Alliance op 22 oktober 2015 een seminar georganiseerd. Kustbescherming van stedelijke gebieden krijgt steeds meer aandacht in de maatschappij en het beleid, getuige de onlangs uitgesproken Regeringsverklaring en de vele studies over dit thema. Het primaire doel van het seminar was om de overheid en de andere stakeholders concreet te informeren over de huidige stand van zaken, zodat de opties voor stedelijke kustbescherming (en de rol van mangrove hierbij) op een afgewogen manier geëvalueerd worden en op de voorgrond worden geplaatst bij de start van de nieuwe regeringsperiode. Tijdens het seminar werd er zowel teruggeblikt alsook vooruit gekeken: welke informatie is reeds beschikbaar en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?
De verschillende presentaties van dit seminar zijn hier te downloaden:
1.) Introductie MAFOSUR en projecten.
2.) Coastal protection: from a regional to a local perspective - Prof. E.J. Anthony
3.) Coastal protection: what are the options? - Prof. E.J. Anthony
4.) Mangrove rehabilitation Weg naar Zee with sediment trapping technique - Christa Fung-A-Loi
5.) The importance of awareness & education  - Mrs. Loes Trustfull
6.) Belang (e)valuatie bij afwegen opties kustbescherming - Sophie Ruysschaert

 

Download hier de laatste ABS Milieustatistieken (2014)
http://www.statistics-suriname.org/index.php/statistieken/downloads/category/34-milieu-publicatie-2012

NIMOS en Conservation International Suriname slaan handen ineen voor duurzame ontwikkeling


Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname (CIS) zijn van plan om nauwer te gaan samenwerken om daarmee de duurzame
ontwikkeling in Suriname te stimuleren. Deze intentie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die beide organisaties vrijdag 16 oktober jl. hebben ondertekend. Lees hier het persbericht.

ACT nodigt u uit de Nieuwe website : "Amazon Gold Rush: Gold Mining in Suriname" te bezoeken, http://www.amazonteam.org/maps/suriname-gold/
Op de Website heeft ACT informatie van verschillende bronnen bijeen gebracht om de expansie van goudwinning in Suriname en de invloed op het milieu te tonen. De website maakt gebruik van de laatste technieken om de informatie interactief en visueel interessant te maken. De desastreuse effecten op het oerwoud van Suriname en de leefgebieden zijn bijvoorbeeld meteen zichtbaar.
Voor de website zijn er verschillende bronnen en publicaties in en buiten Suriname geraadpleegd. Er is ook overleg geweest met overheidsinstanties en verschillende organisaties die inheemse en marron gemeenschappen vertegenwoordigen.
Deze website kan een tool zijn voor beleidsmakers, milieu organisaties, wetenschappers en studenten omdat het verschillende lagen van informatie bevat. Zo kunt u op een kaart beschermde Natuur gebieden en goudmijn activiteiten laten zien door een selectie te maken. Hierdoor kan er makkelijk gekeken worden waar de beschermde gebieden onder druk staan. De website zal frequent ge-update worden zodat er steeds meer informatie beschikbaar komt.

Ondertekening samenwerkingsprotocol DNA-CI-NIMOS

  

De commissie Milieu en Klimaatsverandering  van De Nationale Assemblee heeft op 2 oktober 2015 samenwerkingsprotocollen ondertekend met Conservation International en het NIMOS. Hierbij werden twee duiven losgelaten die symbool staan voor het werk dat met elkaar moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat
we in een gezond milieu leven, niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. (Bekijk het filmpje op de NIMOS fb page)
Op 16 oktober is de samenwerkingsovereenkomst tussen het NIMOS en CI officieel ondertekend door de waarnemend directeur van het NIMOS Cedric Nelom, en de directeur van Conservation International Suriname John Goedschalk.(foto rechts).

 

"Latour is downloading the Green Mind shift"
 
 
Met de slogan "Latour is downloading the Green Mind shift" (Latour brengt het groene bewustzijn tot leven), willen de Pater Anton Donicie Ranger Scouts het milieubewust denken verhogen en bereiken dat een andere houding aan de dag wordt gelegd als het om het milieu gaat. De groep van 10 Rangers heeft verschillende waterkwaliteitmetingen verricht in en rondom Paramaribo en Commewijne. Ook is het fietsgedrag van bewoners van Latour onderzocht. Verder zijn 333 huishoudens geënquêteerd om na te gaan hoe zij hun huisvuil verwerken. De resultaten van dit milieuonderzoek zijn vervat in een rapport dat vanmorgen (23 sept.2015) officieel is aangeboden aan de waarnemend directeur van het NIMOS dhr. Cedric Nelom. Het NIMOS heeft haar medewerking en ondersteuning toegezegd voor dit prijzenswaardig initiatief van deze jongeren.

vlnr foto: Wilgo Koster, Triesie Kelousha, Cedric Nelom, Charmaine
Auguste en Kelvin Koniki.

Minamata Verdrag
Korte Nederlandse toelichting op het Minamata Verdrag.

 

Awareness boek voor de gouddelvers
 
In dit, samen met het NIMOS, door de Stichting Ontwikkeling Radio en Televisie Suriname (SORTS) ontwikkeld boek worden kwikvrije goudwinningsmethoden en milieuvriendelijke alternatieven afgebeeld.
Het boek is onderdeel van een grotere anti-kwik campagne die verder bestaat uit voorlichtingsprogramma's en trainingen. De campagne wordt gefinancieerd door de Suriname Environmental and Mining Foundation.
Het boek wordt o.a. via het NIMOS gedistribueerd


 

De No Kwik lesbrieven zijn in samenwerking met het NIMOS ontwikkeld. Wil jij ook lesbrieven bestellen voor jouw basisschool? Stuur dan een mail naar info@nokwik.sr of bel voor meer informatie naar 400802. Lees meer over de lesbrieven op http://bit.ly/1QKfx1b
De lesbrief voor het VOJ onderwijs komt eraan!Leer meer over REDD+
Klik op betreffende link en kom meer te weten over
REDD+ en forestry https://youtu.be/xs3UgBa2NVU
REDD+ en goldmining https://youtu.be/U7Ns6EXmO80
REDD+ en landrights https://youtu.be/utLyWrKEcOQ

Uitbannen kwik gemakkelijker gezegd dan gedaan
Het uitbannen van de import van kwik is dringend vereist. Dit geldt
ook voor het ongecontroleerd gebruik daarvan. Op 10 oktober
hebben 147 landen het Minamata-verdrag in Japan getekend.
Landen die dit verdrag tekenen, committeren zich eraan eraan kwik
volledig uit te bannen. Lees meer op
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20218


NIMOS en het Minamata Verdrag

     

Het NIMOS werkt nu aan een document om de overheid te assisteren bij
het maken van de beslissing om het kwikverdrag te tekenen.
Het verdrag werkt ernaartoe om vanaf 2020 de belangrijkste producten die kwik bevatten te verbieden, zoals batterijen, lampen en
thermometers. Ook aan het gebruik van het kwikhoudend amalgaam door tandartsen, en het verwerken van kwikafval zullen er eisen gesteld worden. Wereldwijd draagt vooral de kleinschalige goudwinning bij aan de vervuiling van het milieu door kwik. Het Minamata verdrag beoogt daarom een verbod op kwikmijnbouw te verwezenlijken, een sector die in Suriname de grootste kwikvervuiler is. Het Minamataverdrag zou handvaten kunnen bieden.
Inmiddels hebben in oktober 2013 147 landen dit verdrag van de Verenigde Naties tegen kwikvervuiling getekend. Suriname is daar nog niet bij. Om een gedegen advies uit te brengen, heeft het NIMOS consultatierondes gehouden met wetenschappers, vertegenwoordigers van de overheidssector, goudverwerkingsbedrijven, kleingebruikers, goudopkoopbedrijven en internationale organisaties. Ook is op de ondernemersavond voor het KKF een presentatie gehouden voor de leden. De presentaties werden gehouden door Farzia Hausil (legal advisor NIMOS) en Gwendolyn Smit (externe consultant NIMOS). Deze presentaties kunnen hier bekeken worden;
Producten en processen met potentieel kwikgebruik.>>>
Het Minamata Verdrag: The beginning of the ending of mercury >>> .

 

 

Nationale Wetgeving Natuurbeheer
Het project “National Environmental Legislation – Legal Framework for
Nature Management” wordt uitgevoerd door Schurman Advocaten en
wordt gefinancierd door Suriname Conservation Foundation.
Het project heeft als doel het geheel aan nationale wetgeving op het
gebied van natuurbeheer in kaart te brengen en na te gaan hoe deze
in relatie staat tot de internationale verdragen waarbij Suriname partij
is. De website www.milieuwetten.com kan door iedereen geraadpleegd
worden

Minamata Verdrag
Op 14 maart heeft het NIMOS een eendaags seminar georganiseerd in
verband met haar 15-jarig bestaan. Het onderwerp was :
"Minimaliseren en Voorkomen van kwikgebruik in Suriname".
De verschillende presentaties van dit seminar kunnen hier bekeken worden.
Presentatie 1: Het Minamata Verdrag: internationale ontwikkelingen voor
het minimaliseren en voorkomen van kwikgebruik
verzorgd door
mw. mr. Farzia Hausil. legal advisor NIMOS.
Presentatie 2: Kwikdampen in Paramaribo verzorgd door dhr. Ir. Dennis
Wip, docent Faculteit der Technologische Wetenschappen.
Presentatie 3: Ordening Kleinschalige Goudwinning in Suriname door
dhr. Gerold Dompig, voorzitter Managementteam Ordening Goudsector.
Presentatie 4: Kwikvervuiling in het aquatisch milieu in Suriname door
dhr. Dr. Paul Ouboter, hoofd NZCS/CMO.
Ook kan het Minamata Verdrag hier gedownload worden.


Milieugerelateerde Verdragen geratificeerd door Suriname

Het NIMOS heeft op donderdag 17 januari 2013 het eerste exemplaar
van deze publicatie gelaunched. Dit basisdocument geeft
behalve een duidelijk overzicht van de verschillende milieu-
gerelateerde verdragen eveneens de doelstelling van elk verdrag en
ook welke rechten en plichten voortvloeien uit deze verdragen voor
Suriname. Dit boekwerk is verkrijgbaar bij het NIMOS  voor het bedrag
van SRD 110,-
 of US$ 35,-

Lesbrieven NIMOS 

In het kader van Wereld Milieu dag op 5 juni 2011, heeft het NIMOS lesbrieven vervaardigd voor leerlingen van het GLO- en VOJ onderwijs.
De lesbrieven met als thema: klimaatverandering, kwik, afval, ozon en milieuvervuiling zijn bedoeld om de leerkrachten in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder te voorzien van basis informatie over actuele milieuproblemen. Voorts kan de informatie, opgenomen in de lesbrieven, als naslagwerk dienen bij het verzorgen van natuuronderwijs en aardrijkskunde lessen.
De launch vond plaats op maandag 30 mei in aanwezigheid van de ATM directeur Steven Relyveld, de minister van MINOV de heer Raymond Sapoen en vertegenwoordigers van verschillende scholen.
De lesbrieven zullen worden gedistribueerd op landelijk niveau op de verschillende lagere- en VOJ scholen.
Lesbrief Klimaatverandering blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief De Ozonlaag          blad 1>>> blad 2 >>>  blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Afval                     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Kwik                     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Milieuvervuiling     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>

Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Education en Public Outreach.

Bekendmaking/Oproep van het
Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)

Vanaf 1 januari 2010 zijn in Suriname en ook in de rest van de wereld bepaalde koelmiddelen verboden.
Bevat uw oude ijskast,vriezer of auto- airco één van deze schadelijke koelmiddelen, dan kunt u contact maken met de volgende bedrijven.
Medewerkers van deze bedrijven zijn getraind om deze gassen te vervangen. Het schadelijke koelmiddel wordt dan slechts tegen service kosten en op deskundige wijze vervangen. 
Zijn er onduidelijkheden of wilt u hierover meer geïnformeerd worden, bel naar de Ozon Unit van het NIMOS op het telefoonnummer 520043/520045 of mail naar: info@nimos.org.

Volgt u ook onze berichten via radio en televisie!

Fu kibri a Ozonlaag un n’e gebroiki CFK!

Autobumperstickers met milieuboodschap 

Het NIMOS houdt zich, behalve met richtlijnen en adviezen, ook bezig met bewustwording van de samenleving.  Dit doen wij door het ondernemen van verschillende activiteiten.
Onlangs hebben wij mooie autobumperstickers gepresenteerd met vijf verschillende tips, die u zo op de bumper van uw auto kunt aanbrengen.
Ze zijn gericht op het bewustmaken van de samenleving over haar eigen verantwoordelijkheid tot het schoonhouden van Suriname.
U kunt het NIMOS helpen om uw medeburger bewust te maken over hoe milieuvriendelijk te rijden in het verkeer, hoe zuinig om te gaan met water, geen afval te gooien uit de auto, hoe de ozonlaag te beschermen of hoe ons milieu schoon te houden.
De stickers haalt u voor SRD 1 per stuk op ons kantoor aan het Onafhankelijkheidsplein 2. Wilt u een grote partij van deze stickers aanschaffen, laat ons dat van te voren weten.
  
 
 autobumperstickers

Milieutips 

Wie een steentje wil bijdragen aan het milieu kan beter
kiezen voor synthetische materialen, zoals nylon en polyester.
Hoewel die zijn gemaakt uit aardolie, belasten ze het
milieu minder dan de natuurlijke materialen zijde en wol.
Gerecycled katoen komt voor het milieu als winnaar uit de bus.
Maar omdat de productie daarvan nog in de kinderschoenen staat,
 is het nu weinig in winkels te vinden.

Het grootste verschil kun je maken door langer met je
kleding te doen. Voorkom impulsaankopen. Slow fashion heet dat.


 
 


 


 

 

De missie van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname is het initiëren van de ontwikkeling van een nationaal juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame ontwikkeling.

Heeft u een milieuklacht?
Klik hier >>>

Bericht van de waarnemend Directeur dhr. Cedric Nelom MSc.

 

Beste website bezoeker,

Gedurende de afgelopen jaren heeft het NIMOS een goede samenwerking tot stand kunnen brengen met overheidsinstanties waaronder >>>

 

 
Geef u hier op voor de Newsletter.
Newsletter Signup
First name *
Surname *
Email *
Copyright Nimos, Paramaribo - Suriname